اواپراتور

اواپراتور ، اواپراتور چیست؟ اواپراتور ها سطوح انتقال حرارتی  هستند که در آنها مایع فراری با دریافت گرمای نهان تبخیر از فضا یا محصولات سرد شونده تبخیر می‌شود. به دلیل کاربرد وسیع و گوناگون تبرید مکانیکی، اواپراتور ها در انواع، اشکال و اندازه  های متنوع طراحی و ساخته می‌شوند.
اواپراتور ها را ازنظر ساختمان، روش تغذیه مایع مبرد، شرایط کار، روش جریان هوا (یا مایع)، نوع  کنترل‌کننده‌ی مبرد و کاربرد، تقسیم‌بندی می‌کنند.
 
ساختمان اواپراتور
اواپراتور ازنظر ساختمان به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود:
۱) لوله‌ای ۲) صفحه‌ای ۳) پرده‌دار
اواپراتور لوله‌ای و صفحه‌ای گاهی اوقات تحت عنوان اواپراتور ساده طبقه‌بندی می‌شود زیرا تمام سطحشان تا حدودی با مبرد تبخیر شونده در تماس می‌باشد. ولی در اواپراتور پرده‌دار  سطوح اولیه انتقال حرارت صرفاً لوله‌ها هستند و پره‌ها به دلیل عدم تماس مستقیم با ماد مبرد، سطوح انتقال حرارت ثانویه نامیده می‌شود که حرارت را از هوای محیط جذب و به لوله‌های حامل مبرد هدایت می‌کند.
گرچه کارایی اواپراتور لوله‌ای و صفحه‌ای در تمام دماها و در طرح‌های متنوع، رضایت‌بخش می‌باشد معمولاً برای سرد کردن مایعات و هوا در محیط‌هایی که دمای فضا تا زیر ۱۱ درجه سانتی‌گراد کاهش میابد و جلوگیری از تشکیل برفک درروی سطح اواپراتور امکان‌پذیر نیست، مورداستفاده قرار می‌گیرد. تشکیل برفک بر روی این اواپراتور ، ظرفیت آن را به‌اندازه اواپراتور پره دار تحت تأثیر  قرار نمی‌دهد. بعلاوه اغلب اواپراتور ساده به‌ویژه نوع صفحه‌ای به‌راحتی تمیز می‌شود و می‌توان برفک جمع شده بر روی آن را بدون قطع عمل سرما سازی و به خطر انداختن کیفیت محصولات سرد شونده به‌وسیله برس زدن یا خرد کردن پاک نمود.