زانوسی

آنتونیو زانوسی در سال ۱۹۱۶ ساخت اجاق آشپزخانه را در شمال شرقی ایتالیا شروع کرد و طولی نکشید که محصولات متنوعی را به کارگاهش اضافه کرد. در دهه ۱۹۵۰ تحت مدیریت لینو، پسر آنتونیو، با بیش از ۳۰۰ کارگر در سراسر اروپا شناخته شده بود.