سامسونگ

شرکتی در سطح جهانی

سامسونگ از بدو تأسیس خود، از یک شرکت تجاری کوچک به شرکتی عظیم در سطح جهانی تبدیل‌شده است که بخش‌های تجاری مختلفی درزمینه‌های گوناگون دارد، ازجمله فناوری پیشرفته، نیمه‌رساناها، ساخت آسمان‌خراش‌ها و کارخانه جات، پتروشیمی، مُد، پزشکی، مالی، هتل‌داری و غیره. اکتشافات، اختراعات و محصولات ابتکاری ما باعث شده است در این زمینه‌ها پیشتاز شویم، و صنایع مرتبط را همواره به‌سوی ترقی هدایت کنیم.
هدف ما روشن است: اینکه به شما آزادی دهیم تا سفر کنید؛ تا تجاربی تازه کشف کنید؛ تا کنترل جهان خود را به‌دست بگیرید. قدرتی که بتواند امروز شمارا با آرزوی فردایتان پیوند دهد. در دنیایی پر تحول، ما با سرعت بیشتری در حال تحول هستیم. ما در دنبال کردن اکتشاف و نوآوری مُصر هستیم تا فناوری‌ها و خدماتی را ارائه دهیم که قدرت بخش باشند... دری به دنیای قابلیت‌ها بگشایند.