تعمیرات انواع یخچال فریزرهای ایرانی و خارجی

تعمیر یخچال، با توجه به قطعات استفاده شده در آن، نیازمند تکنیسین‌ها و افراد متخصص و آموزش دیده است. کنترل و مدیریت بخش‌های مختلف یخچال (از جمله کمپرسور، یخساز و …) از بردهای الکترونیکی انجام می‌شوند که کوچکترین ایرادی در این بردها باعث از کار افتادن دستگاه خواهند شد.

عیب یابی:

عیب ۱ – یخچال روشن نمی‌شود.
علت ۱ – پریز برق ندارد، دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.

رفع عیب ۱ – پس از کنترل برق پریز دوشاخه و سیم رابط را به این صورت آزمایش می‌کنیم. توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته و در حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال بازنموده‌ایم، آوامتر را به آن‌ها متصل می‌نماییم در صورت عدم انحراف عقربه، سیم رابط و دو شاخه را که معمولاً” به شکل یک پارچه تولید می‌شود تعویض می‌کنیم.


عیب ۲ – یخچال روشن نمی‌شود

علت ۲ – ترموستات معیوب است

رفع عیب ۲ – با بررسی مدار الکتریکی یخچال (شکل فوق) به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور، هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود. ورودی و خروجی ترموستات را به‌آرامی از آن جداسازید و بااتصال رابط‌های اهم‌متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید داخل ترموستات شنیده شود. اگر با وصل کلید عقربه به‌طرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه به‌طرف بی‌نهایت بازگردد عیب از ترموستات نیست. در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را بازکنید و به‌آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید. اگر ترموستات تعمیر نمی‌شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.

تذکر: در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می‌بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نامناسب بر روی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله به لو آسیب رساند، و در نتیجه گاز داخل ترموستات تخلیه شود. ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد، بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.


عیب ۳ – یخچال روشن نمی‌شود.

علت ۳ – اورلود معیوب است.

رفع عیب ۳ – در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموماً جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور است و اگر پلاتین‌های داخلش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی‌رسد اتصال پلاتین‌های اورلود را به‌توسط اهم‌متر درحالی‌که دوشاخه از پریز جداشده، مورد بررسی قرار دهید. اگر این پلاتین‌ها به یکدیگر متصل نیستند، اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.معمولاً بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می‌شود که درواقع بیانگر جریان نامی اورلود است. اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،به‌محض اتصال برق به کمپرسور، عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می‌کند.


عیب ۴ – یخچال روشن نمی‌شود.

علت ۴ – سیم‌های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع) شده اند.

رفع عیب ۴ – اگر سیم‌های اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده و یا از اتصالات قطعاتی مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه به وجود می‌آید. سیم بندی را دقیقاً بررسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی، اتصال را مجدداً برقرار نمایید تا مشکل برطرف شود.