تعمیر و تعویض کمپرسور

کمپرسور مجموعه‌ای مکانیکی شامل میل لنگ‌، پیستون و سوپاپ‌ها می‌باشد. که میل لنگ توسط یک موتور آسنکرون که داخل محفظه کمپرسور قرار دارد. می‌چرخد و در نتیجه پیستون مانند یک تلمبه عمل کرده با باز و بسته شدن سوپاپ‌ها گاز موجود در سیلندر و لوله‌ها به گردش در می‌آید. گاز مرتبا” از لوله برگشت مکیده شده با فشار وارد لوله رفت می‌شود بنابراین گاز سرماساز مدام در حال حرکت بوده به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد عمل سرماسازی انجام می‌شود. روی بدنه کمپرسور معمولا” سه لوله دیده می‌شود : الف-لوله رفت یا فشار گاز، ب- لوله بر گشت یا مکش، ج- لوله کور یا لوله مخصوص شارژ گاز.