شارژ گاز

گاز مبرد آر ششصد یا R600 از نوع گازهای مبرد بلوند یا مخلوط نمی‌باشد. یعنی از یک نوع گاز مبرد مثل R22 یا R12 بوده و از مخلوط چند گاز مبرد نیست. یعنی این گاز را هم می‌توان مایع شارژ کرد و هم به‌صورت گاز.
گاز مبرد R600به‌شدت آتشرا بوده و قابل‌انفجار است و باید بسیار در موقع شارژ گاز مبرد R600 موارد ایمنی را رعایت کرد. مبرد R600 را به نام گاز فندک هم می‌شناسند. گاز مبرد آر ششصد یا R600 به میزان ۴۲ درصد وزنی گاز مبرد R134a شارژ می‌شود. یعنی کمتر از نصف. یعنی اگر یخچال‌فریزری 200 گرم گاز R134a  مورد مصرف داشته برای گاز مبرد R600 فقط 84 گرم نیاز دارد.به علت نیاز, وزنی خیلی کم یخچال‌فریزر که با گاز مبرد آر یا R600 به گاز مبرد R600، بهترین روش شارژ گاز استفاده از ترازوی شارژ گاز می‌باشد.