نکات احتیاطی در مورد یخچال فریزرهای سامسونگ، جنرال الکتریک و آ ا گ

اگر شما هم یخچال فریزر تولید شده توسط یکی از برندهای سامسونگ، جنرال الکتریک و یا آ ا گ را دارید حتما نکات زیر را با دقت بخوانید:

  • موقع وصل کردن جریان برق، به هر دستگاه باید یک پریز جدا اختصاص داده شود.
  • مراقب باشید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین خم یا فشرده نشود.
  • از افزایش یا کاهش طول سیم برق خودداری کنید.
  • با دستان خیس سیم یا پریز برق را لمس نکنید.
  • پیش از تمیز کردن دستگاه، یخچال فریزر را از برق بکشید.
  • موقع اتصال مجدد دوشاخه به پریز برق، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید.
  • از قرار دادن اجسام سنگین و یا خطرناک روی یخچال فریزر جنرال الکتریک بپرهیزید.
  • یخچال فریزرهای آ ا گ را در محل‌های مرطوب (محل‌هایی که احتمال ترشح آب یا باران دارند) قرار ندهید.
  • مواد قابل اشتعال (مانند اتر، بنزین و الکل) را در نزدیکی یخچال فریزر نگهداری نکنید.
  • اطمینان حاصل کنید که یخچال فریزر روی سطحی محکم و ترازشده نصب شده باشد.