کمپرسور یخچال فریزر

کار کمپرسور، ایجاد فشار و مکش جهت به حرکت درآوردن گاز در سیستم است. در داخل کمپرسور یک موتور الکتریکی تک فاز و یک مجموعه مکانیکی شامل سیستم سوپاپ و پیستون و میل‌لنگ قرار دارد. با رسیدن برق به موتور کمپرسور و به چرخش درآمدن روتور آن توسط میل‌لنگ، پیستون به حرکت درآمده و سوپاپ‌های مختلف باز و بسته می‌شوند. درنتیجه گاز به گردش درمی‌آید. کمپرسور تنها از طریق سرلوله به بیرون ارتباط دارد.

صرف‌نظر از لوله کور که جز در موارد تخلیه یا شارژ گاز مورداستفاده قرار نمی‌گیرد، دو لوله دیگر از اهمیت بسزایی برخوردارند. حرکت پیستون داخل سیلندر کمپرسور مرتباً گاز را از لوله برگشت مکیده و با فشار وارد لوله رفت می‌کند. به‌این‌ترتیب گاز سرما ساز مدام در حال حرکت است و عمل سرماسازی را انجام می‌دهد.