یخچال کمبی نوفراست

ایرادهای معمول یخچال کمبی نوفراست

دستگاه روشن نمی‌شود.
فیوز سوخته است: فیوز را تعویض کنید.
ولتاژ برق کم است: ولتاژ پریز برق را با ولت‌متر اندازه بگیرید. ولتاژ باید ۱۰±۲۲۰% ولت باشد. اگر بیش‌ازاندازه بود، یا ولتاژ را کم کنید و یا برق‌کار را صدا کنید تا جداگانه برای یخچال سیم‌کشی کند. اگر بازهم با این کارها ولتاژ تنظیم نشد، یک ترانسفورماتور اتوماتیک در قسمت ورودی برقق ساختمان وصل کنید.
خرابی ترموستات: دو سر سیم‌های ورودی و خروجی ترموستات را به عمل وصل کنید. اگر واحد کار کرد و اتصالات نیز خوب بود، کنترل سرما (ترموستات) را تعویض کنید.
خرابی (بریدگی) سیم برق: یا لامپ آزمایش یا آمپرمتر را به دو سر سیم‌های خروجی وصل کنید، اگر جریان از آن عبور نکرد و مدار قطع بود، سیم برق را تعویض کنید.
بریدگی مدار برق کمپرسور ، کلید اتوماتیک و یا کنترل سرما خراب است: آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
خرابی از تایمر است: آن را با لامپ آزمایش یا آمپرسنج بازدید کنید و در صورت لزوم تایمر را تعویض کنید.
گرمای بیش‌ازاندازه کابینت (اپراتور) مشاهده می‌شود.
باز شدن بیش‌ازحد درب سردکننده : نسبت به بسته کردن یا تعمیر درب اقدام کنید.
پر بودن بیش‌ازاندازه کابینت که از جریان طبیعی هوا در درون آن جلوگیری می‌شود: دستورات لازم را به استفاده‌کننده بدهید.
قرار دادن غذاهای گرم یا داغ در کابینت: به استفاده‌کننده از فریزر دستورات لازم را بدهید و به او یادآور شوید که غذاها را قبل ازآن‌که در درون فریزر گذاشته شوند، باید درجه حرارتشان برابر دمای محیط باشد.
بسته نشدن کامل در: کابینت را تراز کنید و لاستیک‌های دور در را در صورت لزوم تعویض کنید.